VROUWEN IN AMSTERDAM IN PAROOL

Document Amsterdam is een in samenstelling wisselende groep fotografen die als doel heeft Amsterdam fotografisch te documenteren. Aan de hand van een vooraf gekozen thema, bepaalt iedere fotograaf zelf wat hij of zij fotografeert. Er zijn twee spelregels: de foto moet binnen de gemeentegrenzen van Amsterdam gemaakt zijn, en op de vooraf bepaalde datum. Zo ontstaat er een zeer divers beeld van die ene dag in Amsterdam. Vele handen maken licht werk. Niet alleen fotografen gaan aan de slag, het wordt gestimuleerd om samenwerkingen aan te gaan met filmers, dichters, muzikanten en journalisten. Zo ontstaat er een multimediaal magazine, waar deelnemers niet worden gehinderd door beperkingen die in de traditionele media voorkomen. Vrij werk: zonder advertenties, geen compromissen, eigen baas.